Header Salm en Kipp Nieuw 1260x115 DEF rgb

( 0 items )

Elementar analyse systemen voor de elementen koolstof, waterstof, stikstof, zwavel en zuurstof (C, H, N, S, O)


De elementen koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof en zwavel zijn de belangrijkste bouwstenen voor het leven. Nauwkeurige en snelle kwantitatieve analyse van deze elementen vormt de basis van ELEMENTAR element analyzers. ELEMENTAR analysesystemen zijn geschikt voor grote en kleine monsters die voorkomen in organische chemie, farmaceutische analyse, industrie, geologie, agro, milieu chemie, biotechnologie en petrochemie.


Elementanalyse C,H,N, S en O en Cl
element analyzers van Elementar kunnen geleverd worden in configuraties zoals : CHNS, CHN, CNS, CN, N, S en O en Cl. Verder zijn er gespecialiseerde analyzers verkrijgbaar voor bijvoorbeeld de analyse van alleen koolstof, stikstof of zwavel.


Principe Elementar maakt gebruik van de verbrandingsmethode, waarbij het monster katalytisch wordt verbrand in een flash verbranding bij ca. 1200 graden. Na de verbranding worden de rookgassen gereduceerd tot CO2, H2O, SO2 en N2. Het gasmengsel wordt daarna gescheiden via diverse Purge & Trap kolommen. Deze kolommen worden dan een voor een uitgestookt waarna de diverse gassen een voor een worden geanalyseerd op een TCD of IR detector.
Afhankelijk van de applicatie worden één of meer purge & trap kolommen en of detectoren toegepast. Zuurstof wordt bepaald via een pyrolyse verbranding waarbij een verhitting van het monster zonder zuurstof wordt toegepast.

Voordeel: Door het toepassen van de Purg & Trap scheidingstechniek kunnen er grotere hoeveelheden monster geanalyseerd worden en vindt er een optimale piek basislijn scheiding plaats. Hierdoor zijn er geen problemen met piek verschuivingen en piek overlappingen.


Voedingmiddelen CN analyse Rapid N exceed cube l Vario Max cube Bodem en gewas CNS analyse Vario El cube l Vario Macro cube l Vario Max cube lSoliTIC Water en milieu TOC, TC, TIC analyse Vario TOC cube Brandstof CHNS en O analyse Vario El cube l Vario Macro cube l Trace SN cube l Rapid Oxy cube Petrochemie CHNS, O en Cl analyse Vario El cube l Rapid CS l Trace SN cube l Rapid Oxy cube Farma CHNS, O en Cl analyse Vario Micro cube lVario EL cube l Rapid Oxy cube

 x 
Cart empty