Header Salm en Kipp Nieuw 1260x115 DEF rgb

( 0 items )

TOC bepaling van verontreinigingen in water en grond

De TOC waarde: een belangrijke wateranalyse kwaliteitsparameter


TOC detectie is een belangrijke meting om de organische belasting van het milieu te bepalen. De gevolgen van organische componenten op het milieu, de menselijke gezondheid, en productieprocessen kunnen aanzienlijk zijn. De zeer gevoelige TOC - niet-specifieke - meting sporen verontreinigingen in drinkwater, afvalwater, koel- en ketelwater, water in halfgeleiders en water voor farmaceutisch gebruik op.


TOC Analyse element analyse  zout water drink water en grondmonsters


TOC ANALYSE

De TC waarden ofwel Totale Carbon (totaal aanwezige koolstof) is een verzamelwaarde van alle aanwezige koolstof componenten in het monster, zowel organisch als anorganisch.
De TOC waarden - Totale Organic Carbon - bestaat uit het totaal aan organische koolstof dat in een monster aanwezig is en het een aantal parameters die onafhankelijk van elkaar gemeten kunnen worden zoals NPOC, POC en DOC en SOC;


TIC = Totaal anorganisch koolstof.

Het aanwezige anorganisch koolstof meestal aanwezig in de vorm van Carbonaten

NPOC = Niet Purgeerbaar organisch koolstof.
Het koolstof wat na aanzuren van het monster en spoelen met inert gas in het monster achter blijft.

POC of VOC= Purgeerbaar of Vluchtig organisch koolstof.
Het koolstof wat na aanzuren en spoelen met een inertgas uit het monster verdreven wordt.

DOC = Opgelost ( disolved) organisch koolstof.
Het koolstof wat in het monster achterblijft na filtratie van het monster met een 0,45 u filter

Suspended Organic Carbon = organische deeltjes die in de oplossing zweven.
Een verschil methode waarbij men het monster gefiltreerd en ongefiltreerd meet.


Praktijk metingen

- Apart meten van bovengenoemde componenten.
- Verschilmethode: TOC = TC – TIC. Een TC meting waarmee men tevens ook de TIC of TOCwaarde meet. Het verschil bepaalt de TOC of TIC.
- Direct meting van TOC door het monster aan te zuren en het water monster te meten.
- TIC meting door het monster aan te zuren en het ontsnapte CO2 ( gas) direct te meten op de detector.
- Direct meting van de NPOC door het monster te meten na aanzuren en spoelen met inertgas.Werking-Koolstof-analyse___________________________________


Elementar Vario TOC analyzer cube + TOC select. TOC meten in water en grondmonsters

TOC, TIC, TC/NPOC, POC als TNb meetbaar in één run - Gemakkelijk omschakelen van vloeistof analyses naar vaste stof analyses door een andere autosamplertray te plaatsen. Volledig geautomatiseerd systeem. Meet zonder beperkingen TOC in zuiverwater, afvalwater, zoutwater slib en vaste stoffen. Korte analysetijd ca. 3-4 min.TOC analyzer Elementar Vario TOC cube


De Elementar TOC analyzers hebben een groot detectie gebied van laag ppb tot hoog ppm niveau en werken volgens de verbrandingsmethode waarbij het monster wordt verbrand bij een temperatuur van ca. 900 graden Celcius of mogelijk 1200 graden voor lastige monsters. Het vrijgekomen CO2 wordt na enkele droogstappen gedetecteerd op een NDIR detector.Meet alle relevante parameters in een instrument.


Analyse van watermonsters voor TIC, TOC, NPOC, POC, DOC, SOC in vloeistof. Door het uitwisselen van de vloeistof autosampler en injector voor een vaste stof autosampler en een kogelkraan kan de Vario TOC cube gebruikt worden voor het meten van TC, TOC en TIC


Methodes en Normen

De Vario TOC cube werk volgens alle relevante NEN, ISO en EN normen die gebaseerd zijn op de TOC meting volgens de verbrandingsmethode, tevens is de Vario TOC cube compatibel met de Pharmacopoeia waaronder:
ISO 8245, EPA 415.1, European standard acc. to EN 1484, ENV 12260, European Pharmacopoeia 6.0, vol.1 (20244) 2008, p. 71, U.S.Pharmacopoeia-NF, USP 30 (643) 2007; DIN 38409


Soli TOC analyzer: analyse Totaal Organisch Koolstof
De SoliTOC cube een veelzijdige TOC analyzer voor koolstof in vaste stoffen met een programmeerbare oven voor de analyse van TOC, TIC en ROC in een run. Geen monster voorbereiding of het aanzuren van het monster nodig!

elementar-soli-toc-cube-koolstof toc-tic-roc-analyzer analyser salm en kipp laboratorium verkoop apparatuur.jpgAcquray serie: TOC analyse via UV Persulfaat oxidatie
Innovatieve TOC analysator met chemische oxidatie via UV Persulfaat oxidatie voor een volledige ontsluiting van organische verbindingen. TOC analyse in water en vaste stoffen

elementar-acquray-toc-bepaling salm en kipp laboratorium apparatuur verkooTOC Analyse element analyse  zout water drink water en grondmonsters.JPG ATOC Analyse element analyse  zout water drink water en grondmonsters.JPG B


___________________________________Meet de TIC door automatisch aanzuren van het watermonster in de analyzer, waarna de verdreven TIC in de vorm van CO2 wordt gemeten.

Metingen
- Verschilmethode TOC via TC – TIC.
- Directe meting van de NPOC door het monster aan te zuren en te spoelen met inert gas in de autosampler carousel.
- Apart meting POC, DOC en SOC. Afhankelijk van het type detector kan men op trace niveau (ca. 3 ppb) meten.

Mogelijk uit te rusten met een manuele injector of met een autosampler voor 32, 50 of 80 monsters.Uit te breiden met een detector voor TNb.


Analyse van grondmonsters voor het meten van TC, TOC en TIC in vaste stoffen bv grondmonsters


TOC Analyse element analyse  zout water drink water en grondmonsters.JPG CTOC analyser Elementar soliTIC analyzer

Soli TIC analyzer. TIC analyzer voor directe ontsluiting van carbonaten

TIC- Total Inorganic Carbon analyzer voor directe ontsluiting van carbonaten. Geeft een veilige zure ontsluiting van carbonaten, bijvoorbeeld in bodemmonster en milieumonster

 x 
Cart empty